Projekt
Utvecklingsprojekt - 30992

Kuninkaantie uuteen kukoistukseen

Ykkösakseli ry

01.08.2016 - 30.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Bergenistä Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti. Kuninkaantie on ollut Uudenmaan liiton ylläpitämä tavaramerkki, jolle on myönnetty matkailutiestatus. Uudenmaan Liiton hallinnassa oleva tavaramerkki päättyy 31.7.2016. Uudenmaan Liitto on päättänyt luopua tavaramerkistä. Hankkeessa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan. Tavaramerkille etsitään laajemmalla alueella toimiva uskottava ja luotettava hallinnoija, joka ottaa vastuun tuotemerkin säilyttämisestä, Kuninkaantien brändin kehittämisestä, yhteistyöverkoston ylläpidosta ja matkailutien osalta toimii sopimuskumppanina Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteet: 1. Varmistaa, että Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan pysymään yleisesti ja edullisesti hyödynnettävissä olevana tuotemerkkinä ja että Kuninkaantien matkailutie-status saadaan säilymään 2. Selvittää ja etsiä toimijat, jotka kiinnostuvat tuotemerkin ylläpidosta, mahdollisesti löytää kokonaan uusi toimija 3. Listata ne paikalliset yritykset, yhdistykset ja luontokohteet, jotka selvästi liittyvät Kuninkaantiehen 4. Koota alueiden toimijoita työpajoihin, joissa käydään läpi kiinnostus osallistua Kuninkaantie -brändin hyödyntämiseen 5. Sitouttaa toimijat brändin hyödyntämiseen 6. Järjestää vuoden 2017 aikana teematapahtumia, joiden avulla Kuninkaantietä tuodaan esiin 7. Toiminnan jatkon suunnittelu Hanke toteutetaan seitsemän Leader-ryhmän, Varsin Hyvä ry:n, I Samma Båt - Samassa Veneessä ry:n, Ykkösakseli ry:n, Pomoväst rf:n, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n, Kehittämisyhdistys SILMU ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, yhteisenä alueiden välisenä hankkeena.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

30992

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

30.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner