Hanke
Utvecklingsprojekt - 113940

Kunnan Pojat – hyvinvointia rytmimusiikin keinoin

Riihimäen kaupunki

31.12.2019 - 12.04.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke toimii Leader-EMOn pohjoisissa kunnissa Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen alueella. Hankkeessa pilotoidaan kunnallisena palveluna toimivan liikkuvan rytmiorkesterin tuotantomenetelmiä ja valmistellaan orkesterin palvelutoiminnan vakiintumiseen tähtäävän, laajemman kehittämishankkeen yhteistyö- ja rahoituspohjaa ja toimintasuunnitelmaa. Hanke edistää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja asukkaiden hyvinvointia, kohtaamisia ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Pääkohderyhmänä ovat maaseutualueiden asukkaat, sosiaalipalveluiden asiakkaat ja muut taide- ja kulttuurielämysten katvealuille jäävät asukkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

113940

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

12.04.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt