Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 109230

Kuntivaaran moottorikelkkauran kunnostushanke

Kuusamon kaupunki

30.04.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kunnostushankeen tavoite on kehittää vilkkaasti liikennöidystä urasta turvallisempi ja parantaa sen kulutuskestävyyttä sekä ylläpidettävyyttä myös vähäisemmän lumitilanteen aikana. Tällä kaikella on myös vaikutusta kelkkailun tuottamaan ympäristön kokonaiskuormitukseen ja kelkkailusta saadaan ympäristöystävällisempää parantamalla uran laatua. Hanke tukee Kuusamon alueella toimivien matkailuyritysten ja erityisesti ohjelmapalveluyritysten toimintaa. Toimenpiteet kohdentuvat osuuksille Koukkulampi-Tahkolampi, Tahkolampi-Suolavaara, Suolavaara-Määttälänvaara, Määttälänvaara-Kuntivaara. Toinen kunnostuskokonaisuus suuntautuu Suininkijärven itäpään suuntaan osuuksille Kuntivaara-Heikinvaara, Heikinvaara-Kiviperä sekä järven länsipäässä Suininki-Ritakorpi. Kuntivaara on talvella suosittu kohde moottorikelkkailijoiden keskuudessa. Se on myös yksi harvoista kohteista, jossa voi tulistella kodassa kelkkailun yhteydessä . Rukan safariyrittäjät ovat myös tuotteistaneet kelkkasafareita suuntautumaan Kuntivaaraan. Rukan suunnasta kelkkareittejä pitkin ajaen etäisyyttä tulee n.35-40km riippuen lähtöpaikasta ja matkaan menee n. 1,5h. Kuusamon taajamasta kertyy kelkkaillen matkaa n. 60km ja aikaa kuluu n.2h-2,5h. Kuntivaaran vaarametsikkö muistuttaa kansallispuistojen luonnontilaisia metsiä ja runsaslumiset talvet ovat muovanneet tykkylumen myötä puut muodoiltaan mitä erilaisimmiksi. Naava kasvaa kuusien oksilla. Luontoarvojensa lisäksi Kuntivaaran matkailullinen erityispiirre on se, että vaarasta on nähtävillä Kuusamon ja Suomen historiaan merkittävänä osana kuuluneet Venäjän puolen luovutetut alueet. Alueen historia ja tarinat kiinnostavat matkailijoita. Kehityshankkeen kohderyhmässä ovat moottorikelkkailua harrastavat talvimatkailijat, ohjelmapalveluyritykset ja alueen matkailuyritykset asiakkaineen sekä alueen paikalliset asukkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

109230

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt