Hanke
Utvecklingsprojekt - 128752

Kuntoloikka

Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry

31.08.2020 - 29.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on alueen asukkaiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä niin, että aikaisempaa useammalla kuntalaisella olisi sekä mahdollisuus että intoa kuntonsa kohottamiseen ja hyvinvointinsa parantamiseen. Yhdistysten ja seurojen, julkisten toimijoiden sekä yritysten toimintakenttää pyritään selkiyttämään niin, että palveluiden päällekkäisyys ja pirstaleisuus voitaisiin välttää. Monimuotoiset liikkumisen tavat sekä vertaisryhmien ja virtuaalisuuden hyödyntäminen ovat keskeisiä hankkeessa kehitettäviä toimintoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128752

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

29.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

innovation/försök
nya tjänster
nätverk
pilot
rekreations- och hobbyverksamhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt