Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 27539

Kuntopuisto-hanke

Kärkölän kunta

30.06.2016 - 20.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kärkölän kuntaan on yhteistyössä Kärkölän kunnan, Phlu:n liikuntaneuvonnan ja Kärkölän vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa suunniteltu senioripuisto Järvelän taajamaan kauppojen ja vanhusten vuokra-asuntojen välittömään läheisyyteen. Senioripuisto on liikuntapaikka, joka on suunniteltu ikäihmisille liikuntakyvyn ja tasapainon parantamiseksi sekä lihasvoiman säilyttämiseksi. Puisto on monikäyttöinen harjoittelupaikka monille eri-ikäisille ihmisille. Sinne on vapaa pääsy ja sen tarkoituksena on palvella mahdollisimman laajasti kärköläläisiä senioreita. Tavoitteena on kannustaa ikääntyviä liikkumaan esteettömästi ja turvallisesti sekä pitämään huolta omasta kunnosta ja lihasvoimasta. Senioripuistossa on suunniteltu sijoitettavaksi lihaskuntolaitteita sekä tasapainoa ja liikkuvuutta ylläpitävä laitteita. Säännöllisellä harjoittelulla on mahdollista vähentää kaatumisriskiä, helpottaa arjessa selviämistä sekä virkistää niin mieltä kuin muistia. Puistossa saa harjoitella itsenäisesti ja vapaasti ilman ajanvarausta. Liikuntatoimi ja vanhustyön asiantuntijat tekevät yhteistyötä puiston suunnittelussa ja alueelle sijoitettavien kuntoiluvälineiden valinnassa. Kunnan tekninen toimi on tasoittanut ja tehnyt tarvittavat muutostyöt alueelle. Kunta vastaa puiston kunnossapidosta. Senioripuiston tavoitteena on luoda mahdollisimman matala kynnys liikunnan aloittamiseen ja aktivoida ikääntyneitä ja ikääntyviä liikkumaan säännöllisesti. Liikunnan lisäksi puisto tarjoaa paikan sosiaalisten kontaktien luomiseen muiden ihmisten kanssa. Tämän lisäksi Kukonmäen kuntoradan läheisyyteen on suunniteltu toteutettavaksi kuntopiste, jossa olisi muutama lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta kehittäviä laitteita. Kuntopiste on kaikkein kuntalaisten käytettävissä. Terveysliikunnan tavoitteena on lisätä asukkaiden omaehtoista liikuntaa tarjoamalla monipuolisia matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

27539

Startdatum

30.06.2016

Slutdatum

20.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner