Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 114208

Kuohun kylätalon käytön laajentaminen

Kuohun Nuorisoseura r.y.

02.02.2020 - 28.07.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kuohun nuorisoseura ry omistaa historiallisen Kuohun kylätalon, jolla on Kuohun kylälle huomattava paikallis- ja rakennushistoriallinen sekä maisemallinen merkitys. Kylätalo on kyläläisten kokoontumispaikka, jonka käyttö on tällä hetkellä liian vähäistä. Kuohun kylätalon käytön laajentaminen -hankkeen tavoitteena on laajentaa kylätalon käyttömahdollisuuksia, kun salin lattia korjataan ja eristetään kunnolla. Muita kylällä toimivia yhdistyksiä osallistetaan kylätalon käyttöön hankkeen aikana pyytämällä heiltä talkoohenkilöstöä ja samalla ideoidaan talon uusia käyttömahdollisuuksia. Tavoitteena on saada lapset ja nuoret käyttämään aktiivisemmin kylätaloa ottamalla sekä heitä suoraan että heidän kanssaan toimivia yhdistyksiä mukaan toimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

114208

Aloituspäivämäärä

02.02.2020

Loppumispäivämäärä

28.07.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt