Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 254754

Kuolleiden kalojen käsittelyn parantaminen

Jannen Lohi Oy

17.07.2023 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa on tarkoitus hankkia murskain kuolleiden kalojen käsittelyä varten Kuolleet kalat kerätään altaista ja laitetaan murskaimen läpi haponkestävään umpisäiliöön ja hapotetaan muurahaishapolla hajuhaittojen estämiseksi. Säiliön täyttyessä se tyhjennetään imuautolla ja kalat toimitetaan Vehmaalle biokaasun raaka-aineeksi loppukäsittelyyn. Murskaimen hankinta helpottaa kuolleiden kalojen käsittelyä ja parantaa työturvallisuutta - ja ergonomiaa, sekä vähentää kustannuksia. Kalat voidaan kaataa murskaimeen trukilla mikä vähentää raskaiden saavien nostelua käsin. Ennen murskaimen hankintaa ongelmana on ollut umpisäiliön tyhjennys, koska suurimmat kalat eivät tule imuputkesta läpi ja ovat myös aiheuttaneet ongelmia biokaasulaitoksen tuotantoprosessissa. Suurimpia kaloja on myös jouduttu ajamaan erikseen umpilavalla biokaasulaitokselle mistä on tullut yritykselle lisäkustannuksia.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

254754

Startdatum

17.07.2023

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner