Projekt
Utvecklingsprojekt - 29601

Kuormitus kuriin, infohanke metsätalouden vesiensuojelusta

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.11.2016 - 08.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen aiheuttama vesistökuormitus on luonteeltaan hajakuormitusta. Metsätalouden toimenpiteistä johtuva ravinnekuormitus on noin viidennes maatalouden arvioidusta kuormituksesta ja samaa suuruusluokkaa kuin haja-asutuksen kuormitus. Metsätalouden kuormituksen merkittävyyttä lisäävät metsätalouden toiminnan laaja-alisuus, kuormituksen pitkäkestoisuus ja kohdistuminen herkimpiin latvavesiin, joissa on yleensä vain vähän muuta kuormitusta. Metsätalouden vesistökuormituksella on merkitystä erityisesti Etelä-Savossa, jossa metsien käyttöaste on maan korkeimpia. Metsien käyttö kasvaa jatkossa metsäteollisuuden investointien myötä. Hakkuita tullaan kohdistamaan enenevässä määrin mm. turvemaille, joilla vesistökuormitus korostuu. Erityisenä huolenaiheena vesiensuojelun kannalta ovat lisääntyvät turvemaiden uudistushakkuut ja kunnostusojitukset. Vesistöt kattavat neljänneksen Etelä-Savon pinta-alasta. Metsäluonnon ohella vesistöt ovat loma-asutuksen, virkistyksen ja maaseutumatkailun vetovoiman perusedellytys. Mm. lomakautena alueen ulkopuolelta arvioidaan tulevan yli 50 000 loma-asukasta maakuntaan. Tarve metsien käytön kasvuun on näköpiirissä. Samalla tarve säilyttää Etelä-Savon vesistöt sinivihreän strategian mukaisesti puhtaina korostuu. Tarve tehostetulle vesiensuojelutyölle on aivan ilmeinen. Kuormitus kuriin -infohankkeen perimmäisenä tavoitteena on metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen ja vesistökuormituksen vähentäminen erityisesti metsätalouden vesiensuojelun painopistealueilla Etelä-Savossa. Konkreettisena tavoitteina on laaja tiedotuskampanja, jossa sekä paikallistasolla vesistökohtaisesti että julkisemmin jaetaan tietoa tehokkaista metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä uusimman tiedon valossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29601

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

08.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner