Projekt
Utvecklingsprojekt - 121525

Kuortaneen Keskustaajaman kehittämishanke

Kuortaneen kunta

01.04.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuortaneen kunnan keskustaajaman kehittämiseksi toteutetaan yhteiskehittämisperiaatteella visionti- ja suunnitteluhanke Leader-rahoituksella. Hanke on tavoite toteuttaa kansallisarkkitehtimme Alvar Aallon syntymäpitäjän Kuortaneen keskustaajaman kulttuuriympäristön kehittämishankkeena, jossa yhteiskehittämisen keinoin aktivoidaan lähiyhteisöt, yrittäjät ja kunta jakamaan omia näkemyksiään Kuortaneen keskustaajaman kehittämiseksi. Näistä näkemyksistä tuotetaan kolme vaihtoehtoista visuaalista mallinnusta siitä, miltä Kuortaneen keskustaajama näyttäisi tulevaisuudessa. Mallinnukset otetaan huomioon tulevaisuuden kuntavetoisessa kaavasuunnittelussa ja keskustaajamaa kehitettäessä. Hankkeessa on tavoitteena aktivoida eri yhteisöt yhdessä kehittämään omaa kulttuuriympäristöään. Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia ja pelillisiä yhteiskehittämisalustoja sekä erilaisia sidosryhmätilaisuuksia, jossa kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, yhdistykset ja päättäjät voisivat jakaa omia ideoitaan, toiveitaan ja näkemyksiään keskustaajaman kehittämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

121525

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner