Projekt
Investeringsprojekt - 288958

Kupparinojan kunnostushanke

Äimäjärven suojeluyhdistys ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Äimäjärven suojeluyhdistys ry on päättänyt puhdistaa Kuppariojan saostusaltaan vuonna 2022 Vanajavesikeskuksen harjoittelijan tekemän kuntotutkimuksen suosittamana. Tehtyjen selvitysten perusteella altaan kunto on romahtanut. Kunnostuksen yhteydessä samalla kustannuksilla voidaan helposti lisätä uudenlainen menetelmä eli uppopuupuhdistusmenentelmä, joka vähentäisi kaikista parhaiten ja edullisin kustannuksin järven fosfori kuormitusta. Kupparioja laskee siltojen väliin, joka on viime vuosina alkanut kasvaa lisääntyvässä määrin vesikasvillisuutta. Vesikasvien niitot siltojen välissä ovat välttämättömiä olemassa olevien rumpujen edustoilta. Lisäksi maanomistajat ovat talven 2024 alussa ruopanneet Kuppariojan, jolloin kuormitus tullee lisääntymään altaaseen. Hankkeessa kohdistuvat niitot eivät koske yksityisiä rantoja. Pyrkimyksenä on pienentää Äimäjärveen tulevaa kuormitusta ja estää siltojen välisen alueen tukkeentuminen. Vaikuttavuus jatkuu Oikolanjoen ja Saaristenjärven kautta aina Vanajaveteen saakka. Järven veden laadun paraneminen on talousalueen virkistyskäyttöä ja kalastusta lisäävä toimenpide. Kupparinojan kunnostushankkeen toteutusaika 1.4.2024 -31.12.2025

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

288958

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga naturresursinvesteringar

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i hållbar förvaltning av naturresurser

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner