Projekt
Utvecklingsprojekt - 133025

Kurant – Kulturarv för nutid med tradition

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.09.2020 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projekt Kurant vill få österbottningarna att reflektera över vilka levande traditioner som är betydelsefulla för dem och vad som kan göras för att dessa ska finnas kvar i framtiden. Projektverksamheten stärker samhörighetskänslan genom att nya och yngre personer får bekanta sig med lokal, traditionell kunskap. Särskild fokus riktas mot hur man kan arbeta för att trygga immateriellt kulturarv. Traditionell kunskap utgör en resurs för en hållbar livsstil, vilket vi särskilt vill uppmärksamma. Kurant innehåller internationella joint actions i samarbete med Berättarnätverket Kronoberg, Sverige. Vi samarbetar kring muntligt berättande på temat ”livsviktiga traditioner”.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

133025

Startdatum

01.09.2020

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner