Hanke
Utvecklingsprojekt - 133025

Kurant – Kulturarv för nutid med tradition

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

31.08.2020 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projekt Kurant vill få österbottningarna att reflektera över vilka levande traditioner som är betydelsefulla för dem och vad som kan göras för att dessa ska finnas kvar i framtiden. Projektverksamheten stärker samhörighetskänslan genom att nya och yngre personer får bekanta sig med lokal, traditionell kunskap. Särskild fokus riktas mot hur man kan arbeta för att trygga immateriellt kulturarv. Traditionell kunskap utgör en resurs för en hållbar livsstil, vilket vi särskilt vill uppmärksamma. Kurant innehåller internationella joint actions i samarbete med Berättarnätverket Kronoberg, Sverige. Vi samarbetar kring muntligt berättande på temat ”livsviktiga traditioner”.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

133025

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt