Projekt
Utvecklingsprojekt - 265093

Kurikan Hydrogeologisen kokonaisuuden kehittämisverkosto

Kurikan kaupunki

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kurikan kaupunki käynnistää hankeen Kurikassa sijaitsevan hydrogeologisen esiintymän ympärille. Esiintymä on alueellisesti merkittävä ja vaatii ympärilleen laajemman organisaation. Hankkeessa kartoitetaan alalla toimivaa toimijakenttää ja luodaan verkostoa alueen toimijoiden kesken. Hankkeessa luodaan yhteydet alan toimijoihin sekä kartoitetaan alueen mahdollisuudet. Kartoitetaan alueen merkittävyys alueen elinkeinoihin, vedensaantiin jne. Kurikka on osa ruokamaakuntaa, jossa puhtaat raaka-aineet on lähtökohta. Puhdas vesi tuo uusia mahdollisuuksia ruoantuotanto elinkeinoille ja ruuantuotannon jatkojalostukseen. Hankkeessa luodaan edellytykset alueen tunnettuuteen ja saavutettavuuteen. Hankkeessa tehdyn pohjakartoituksen pohjalta alueelle luodaan visio ja toimintasuunnitelma hankkeen isomman kuvan toteuttamiseksi. Toimenpidesuunnitelmassa määritellään jatkotoimenpiteet, tavoiteaikataulu ja toteuttajaosapuolet alueen kehitykselle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

265093

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner