Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 45863

Kurjenjoen kalastus- ja virkistyskäytön kehittäminen

Keronkylän Kalastuskunta

04.04.2017 - 15.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kurjenjoen yhtenäislupa-aluetta lähdetään kehittämään kalastus- ja virkistyskäytön näkökulmiin liittyen. Hankkeella rakennetaan viihtyisä ja kiinnostava retkeilyreitti ja kalastuskohde Kurjenjoen varteen. Pitospuiden uusiminen, WC:n rakentaminen ja köysiveneen hankinta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

45863

Startdatum

04.04.2017

Slutdatum

15.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner