Hanke
Utvecklingsprojekt - 83019

KursGården20+

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

30.11.2018 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

KursGården20+ är ett utbildningsprojekt för primärnäringarna på landsbygden. Målgruppen är lantbruksföretagare, växthusodlare, pälsdjursuppfödare och småskaliga livsmedels-förädlare. Målsättningen är att upprätthålla och förbättra yrkeskompetensen och att utveckla/effektivera företagen ekonomiskt och produktionsmässigt genom fortbildning och nätverkande.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83019

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

jordbruk
pälsdjursuppfödning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt