Projekt
Utvecklingsprojekt - 179584

KUSTANNUSTEN HALLINNALLA KANNATTAVUUTTA MAIDONTUOTANTOON

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maitotilayrittäjän on haettava keinoja, joilla voi alentaa maidon yksikkökustannusta. Maidontuotannossa alin saavutettavissa oleva yksikkökustannus riippuu kahdesta tekijästä, tuoteyksikköä kohti käytettyjen panosten määristä ja niiden hinnoista. Tuottavuuteen ja tehokkuuteen vaikuttaminen on maitotilayrittäjän keskeisin keino alentaa yksikkökustannusta. Onnistuneet kehittämistoimet mahdollistavat yksikkökustannusten alentamisen ja kannattavuuden parantamisen. Tämän kehittämishankkeen päätavoitteena on lisätä maitotilayrittäjien kustannustietoisuutta. Hankkeessa tuotetaan uutta soveltavaa tietoa yksikkökustannusten alentamismahdollisuuksista sekä rakennetaan välineitä, työkaluja ja ohjekirja kustannusten hallintaa varten. Kehitystyön tulokset muunnetaan käytäntöä palvelevaan muotoon. Maitotilayrittäjä tekee päätöksiä eripituisia ajanjaksoja varten. Hän tarvitsee työkaluja pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin päätöksiä varten. Hankkeen tuottama tieto sekä työkalut ja välineet tuovat maitotilayrittäjälle konkreettista apua kustannusten hallintaan erilaisia päätöksentekotilanteita varten. Hanke koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä osioista. Tietojen hankintaosiossa perehdytään kirjallisuuteen ja työpajoissa selvitetään maitotilayrittäjien ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä yksikkökustannusten alentamismahdollisuuksista. Kehittämisosiossa tuotetaan maitotilayrittäjille työkaluja ja välineitä yksikkökustannusten alentamismahdollisuuksien hakemiseen. Kehittämisosioon sisältyy soveltavan tiedon jakamista, maitotilayrittäjien osaamisen kehittämistä ja apuvälineiden tuottamista maitotilayrittäjän tarpeita ja erityisesti kustannusten hallintaa varten. Hyödyntämisosiossa hankkeen aikana tuotettu ja pilotoitu tieto, työkalut ja apuvälineet sekä niiden hyödyntämisessä tarvittava tieto, taito ja osaaminen siirretään maitotilayrittäjien ja sidosryhmien hyödynnettäväksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

179584

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner