Hanke
Utvecklingsprojekt - 72184

Kustavin luonto- ja kulttuuripolku

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

15.04.2018 - 05.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kustavin kuntakeskuksen läheisyyteen suunnitellaan luonto- ja kulttuuripolku. Hankeessa valmistetaan polun reittisuunnitelma ja polun varrella esitettävien kohteiden sisältö kuvineen. Polku julkaistaan virtuaalisena eli sähköisellä tietokonepäätteellä tai mobiilisti käytettävällä karttapohjalla, jota täydentää sähköinen opasvihko kohteittain. Polun sisältö on suunniteltu ensisijaisesti kunnan vakinaisten ja kesäasukkaiden käyttöön sekä Kustavissa vieraileville matkailijoille ja oppilaitosten tarpeisiin. Hankkeen osatavoitteena on kehittää oppilaitoksille soveltuva uutta sähköistä viestintäteknologiaa soveltava opiskelukohde. Virtuaalinen kohdekartta on helposti laajennettavissa myös muille alueille Kustavin kunnassa. Kestävän kehityksen periaatteet ovat lähtökohtana hankkeen teknisissä ratkaisuissa. Hankkeen toteuttaa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry yhteistyössä Kustavin Kirjallisuusyhdistyksen, matkailuyhdistyksen ja Kustavin kunnan kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

72184

Aloituspäivämäärä

15.04.2018

Loppumispäivämäärä

05.02.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
digitalisering
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt