Projekt
Utvecklingsprojekt - 20435

Kustens mat i Åboland

Kimitoöns kommun

01.03.2016 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Syftet med utbildningsprojektet Kustens mat i Åboland är att utveckla livsmedelsförädlingen och mathantverksföretagandet på området och ge förbättrade möjligheter för företagen att utveckla den egna verksamheten och nya produkter. Mathantverksföretagen bidrar med sin verksamhet till en ökad mångsidighet i företagsstrukturen på landsbygden och passar speciellt bra in i skärgården, där arbetsplatserna måste hittas via företagande. Vi kan inte förvänta oss att större livsmedelsföretag etablerar sig i skärgården och den vägen ger arbetsplatser. Genom ökad kunskap inom förädling och företagande bidrar kurserna därför till förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet på företagsnivå. Inom närmats-sektorn finns möjlighet att på sikt skapa nya arbetsplatser och göra nyanställningar ifall den positiva utvecklingen fortsätter.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

20435

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner