Projekt
Utvecklingsprojekt - 107781

Kuusamo Summit 2020

Kuusamon 4H-yhdistys ry

30.09.2019 - 28.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuusamo Summit 2020 Kuusamo Summit 2020 - hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa alueen nuorten omaehtoinen aktivoituminen sekä vaikuttaminen tärkeäksi kokemiinsa teemoihin. Hankkeella on kolme päätavoitetta: 1. Nuorten aktiivisuuden, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistaminen sekä edistäminen 2. Yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunteen lisääminen 3. Tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta Hankkeen tuloksena kehitetään Kuusamo Summit ¿ toimintamalli, joka mahdollistaa nuorten vaikuttavan toiminnan yhteistyöverkostojen tukemana. Konkreettisena tuloksena järjestetään kansainvälinen nuorten ilmastotapahtuma Kuusamo Summit 2020 Kuusamossa 9.-11.10.2020. Tapahtumaan tavoitellaan vähintään 200 osallistujaa vähintään viidestä eri maasta. Hankkeen aikana saatujen kokemusten perusteella jatketaan Kuusamo Summit ¿toimintamallin kehittämistä siten, että Kuusamo Summit ¿tapahtuma voitaisiin järjestää noin viiden vuoden välein. Hanketta toteutetaan seuraavasti: Työpaketti 1: Toimintamallin kehittäminen a) Nuorten tavoittaminen ja verkoston kokoaminen b) Nuorten ryhmäytyminen ja koulutukset c) Kuusamo Summit 2020 suunnittelu ja valmistelut d) Yhteisötaideteos Työpaketti 2: Markkinointi ja viestintä a) Hankkeen markkinointi toiminta-alueella b) Kuusamo Summit 2020 -tapahtuman markkinointi Työpaketti 3: Kuusamo Summit 2020 toteuttaminen a) Tapahtuman ohjelman järjestäminen b) Tapahtuman striimaus c) Tapahtuman käytännön järjestelyt Työpaketti 4: Hallinto Hankkeen toteutusaika: 1.10.2019 ¿ 31.12.2020. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja: Kuusamon 4H-yhdistys Hankkeen kokonaisbudjetti: 47 550 EUR, joista julkista rahoitusta 90%.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

107781

Startdatum

30.09.2019

Slutdatum

28.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner