Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 62840

Kuusamon kesäreittien kehityshanke 2018-2020

Kuusamon kaupunki

01.04.2018 - 30.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuusamon kesäreittien kehityshankkeen ydin on kehittää valituista olemassa olevista reiteistä turvallisempia, helpommin saavutettavia sekä paremmin matkailun luontoaktiviteettien tämän päivän kysyntää tukevia kokonaisuuksia. Kehityshankkeen tavoitteena on myös lisätä Kuusamon kylien alueellista kiinnostavuutta, tuoden esille laajan pitäjän omaleimaisia piirteitä sekä parantaen alueellisten yritysten toimintaedellytyksiä. Reittien kehitys ja infrastruktuurin parantaminen tarjoaa myös Kuusamon haja-asutusalueiden asukkaille ja kesämökkiläisille entistä parempia virkistys- ja lähiliikunta-alueita ja kehittää myös sitä kautta haja-asutusalueiden tasa-arvoisuutta. Eräharrastuksen perinteisen, pitkäkestoisemman ilmenemismuodon toiseen päähän on syntynyt laatumajoituksen ja ruokailun yhteydessä harrastettava luontoliikkuminen turvallisilla ja lyhytkestoisemmilla reiteillä. Helposti kuljettavat sekä käytännön läheisesti monikanavaista informaatiota ja opastusta tarjoavat päiväaktiviteetit kasvattavat suosiotaan. Toisaalta, perinteisten luontoliikkumisen tapojen (kuten esim. vaellus, melonta ja hiihto) rinnalle ovat nousseet viimeisen vuosikymmenen kuluessa mm. maastopyöräily ja SUP-lautailu. Kaikkien liikkumistapojen yhteydessä harrastetaan luonnon tarkkailua ja valokuvausta sekä vietetään aikaa tulentekopaikoilla, laavuilla ja kodilla. Tämä tuo myös Kuusamon kylien matkailuyrityksien palveluille kysyntää. Kehityshankkeessa saatetaan reittien opastus nykyaikaiselle tasolle, huomioiden digitaalisen opastamisen ja viestinnän mahdollisuudet. Reittien rakenteet ja käytettävyys saatetaan turvalliselle tasolle, Reittien kehittämistarpeet on tunnistettu yhteistyössä kaupungin, Ruka-Kuusamo Matkailun sekä Metsähallituksen kanssa ja hankkeen suunnittelua ovat ohjanneet saadut palautteet sekä aiemmat, alueella käynnissä olevat hankkeet. Hanke liittyy aiheeltaan ja teemaltaan läheisesti Metsähallituksen Land of National Parks North-hankkeeseen, jossa Kuusamon kaupunki on myös mukana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

62840

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

30.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner