Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 169040

Kuusan kylän ulkoliikuntapuisto

Kuusan koulun vanhempainyhdistys ry

17.05.2021 - 25.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke rakentaa ulkoliikuntapuiston Kuusan koulun pihaan. Puisto ja siihen valitut välineet on suun-nattu eri-ikäisten ja -tyyppisten kuntoilijoiden käyttöön, kattaen niin kylässä kokoontuvat liikunta-ryhmät, koululaiset kuin yksittäiset lenkkeilijätkin. Puiston yhteyteen tulee liikuntavälinekaappi. Hankkeeseen osallistuu koko Kuusan kylä: kyläläiset, yritykset ja yhdistykset. Hankkeesta vastaa Kuusan koulun vanhempainyhdistys. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-maan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

169040

Startdatum

17.05.2021

Slutdatum

25.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner