Projekt
Investeringsprojekt - 254785

Kuusinkijoki kuntoon

Kuusinkijoki kuntoon ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuusinkijoki kuntoon ry on ostanut Kuusinkijoessa olevan Myllykosken vesivoimalaitoksen ja siihen kuuluvat maa- ja vesialueet joulukuussa 2022. Syys- lokakuussa 2023 aloitetaan 67:n vuoden ajan kuivana olleen Piilijoen pohjan puhdistaminen. Työ tehdään pääosin konetyönä ja lopuksi käsityönä. Piilijoen puhdistaminen on esityö varsinaiselle Kuusinkijoen avaamiselle. Kesällä 2024 Piilijoen liittyminen Kuusinkijokeen rakennetaan valmiiksi konsulttiyhtio AFRY:n tekemän suunnitelman mukaisesti. Työt on tavoite olla valmiina syksyllä 2024. Kuusinkijoki kuntoon ry on kuusamolainen yhdistys, jonka tavoitteena on saada Oulankajoen sivujoki, Kuusinkijoki, sellaiseen kuntoon, että erittäin uhanalaisen taimenen ja muiden vaelluskalojen on mahdollista päästä perinteisille kutualueilleen. Kuusamossa Oulankajoen sivujoki, Kuusinkijoki, on yksi Suomen parhaan potentiaalin omaavista taimenjoista. Ennen voimalaitosta taimen ja muut vaelluskalat nousivat Kuusinkijokea pitkin yläpuolisille järvialueille kutemaan ja kasvamaan. Myllykosken pienvesivoimala on estänyt kalojen nousun joen latvajärville kutemaan 67:n vuoden ajan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

254785

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga investeringar i biologisk mångfald

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar för att främja naturens mångfald

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO6

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner