Projekt
Utvecklingsprojekt - 53471

Kuvaa Nautaa – Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

08.01.2018 - 08.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tuotantoeläinten terveys, hyvinvointi ja kestävyys luovat edellytyksiä kannattavalle maataloudelle. Nautojen terveydentilaa seurataan päivittäin, mutta sairauksien löytäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen tuotannon alenemista tai vakavampia oireita on haastavaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lämpökamerakuvauksen avulla voidaan havaita esimerkiksi vammoja ja tulehduksia, mutta lämpökuvaussovelluksia tai tuottajien käyttöön soveltuvia applikaatioita ei tiettävästi ole testattu tai otettu laaja-alaisesti käyttöön. Lämpökuvaus tarjoaa mahdollisuuden tuotantoeläinten sairauksien noninvasiiviseen havaitsemiseen, mikä osaltaan edistää eläinten hyvinvointia. Kuvaa Nautaa -hankkeen tavoitteena on luoda uusi työkalu nautakarjatiloille eläinten hoidon tueksi. Hankkeessa nautakarjatilallisista sekä eläinlääketieteen, tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijoista koostuva EIP-ryhmä testaa tuottajien käyttöön soveltuvia lämpökameroita nautatiloilla ja tutkimuspihatoissa. Testauksissa lämpökuvia verrataan eläinlääkärin tekemään diagnoosiin, jonka perusteella tehdään ohjeistukset lämpökuvien tulkintaan. Lisäksi EIP-ryhmä tuottaa ohjeistuksia kuvaamisen toteuttamisesta nautatiloilla. Testauksissa tehdään tiivistä yhteistyötä myös muiden sidosryhmien, kuten sorkkahoitajien ja ryhmän ulkopuolisten nautatilallisten kanssa. Hankkeen tuloksena saadaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin havainnointiin tilatasolle soveltuva edullinen ja eläimelle riskitön apuväline. Lämpökuvauksen ympärille voi muodostua myös liiketoimintaa, kunhan on selvitetty menetelmän käyttöönottoon liittyvät toimet ja rajoitukset sekä laadittu riittävät ohjeistukset. Hankkeen tuloksista viestitään aktiivisesti koko hankkeen ajan kansallisesti ja kansainvälisesti (EIP-AGRI -verkosto).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

53471

Startdatum

08.01.2018

Slutdatum

08.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner