Projekt
Utvecklingsprojekt - 205221

Kuvantamisella ja tekoälyllä kohti kasvien biomassa-, hiili- ja typpisyötteiden määritystä

Luonnonvarakeskus

14.08.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Strategiat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nojaavat keskeisiltä osin oletuksiin siirtymisestä kasviproteiinilähteisiin ravinnossa sekä hiilensidonnasta maataloudessa. Viljelijöitä kannustetaan muuttamaan viljelytapoja sekä ottamaan mukaan syväjuurisia tai muutoin hiiltä sitovia kasvilajeja. Hiilensidonnassa tarkastelu on kohdistunut peltomaassa eli maaperähiilen seurantaan, missä muutokset näkyvät erittäin hitaina. Haasteena on se, ettei viljelymenetelmien todentamiseen hiilen sidonnassa ole riittäviä menetelmiä, jolloin alkutuottaja joutuu tekemään toimenpiteitä, joiden merkitystä ei pystytä riittävällä tarkkuudella todentamaan (1). Typen suhteen laskennoissa käytetään panosten mukana peltoon levitettyä ravinnetta ja sen suhdetta sadon mukana poistuneeseen. Tiedetään kuitenkin, että kaikki typpi ei sitoudu kasvien käyttöön vaan sitä poistuu pellolta eri tavoin. Typpi on myös entistä arvokkaampi kasviravinne ja sen sitoutumista orgaaniseen kasvimateriaaliin tulisi pystyä paremmin todentamaan. Viljelijän näkökulmasta haasteena on se, että viljelykiertoihin kannustetaan mutta kiertojen hyötyjen todentamiseen ei ole keinoja (2). Esikasvien sisältämä typen määrät joudutaankin viljelykierrossa arvioimaan, mikä ei ole viljelijän näkökulmasta optimaalista. Sadon ostajien ja kuluttajien suuntaan viestittäminen on myös vaikeaa ja selkeän todentamistavan puuttuessa ja kysynnän kehittyminen ilmastoystävälliseen suuntaan ontuu eikä hyödyllisiä markkinamekanismeja pääse syntymään (3). CN-KasviSyöte vastaa haasteisiin 1-2 sekä toimii linkkinä viestittämisessä myös kuluttajien ja markkinoiden suuntaan (3), jotta tieto paremmista menetelmistä saavuttaa tietoisuuden ja ratkaisuja voidaan tehdä tutkittuun tietoon perustuen. Tähän päästään tarkastelemalla haastetta uudesta näkövinkkelistä ja kehittämällä siihen uusia työkaluja. Ratkaisua kehitetään yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, viljelijöiden ja digitaalisiin menetelmiin erikoistuneiden yritysten kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

205221

Startdatum

14.08.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner