Hanke
Utvecklingsprojekt - 79023

Kuvauskopterit maatalouden työkaluna

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.08.2018 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ilmakuvauslaitteistojen yleistyessä ovat sen mahdollisuudet lisääntyneet myös työkaluna erityisesti maataloussektorilla. Automatisoitujen ohjelmistojen helppous ja laitteistojen huokeus ovat tehneet toiminnan hyötyjen hyödyntämisen mahdolliseksi kaikille asiasta kiinnostuneille. Hankkeen tarkoitus on kertoa, näyttää ja opastaa kuinka helppoa on erilaisten harrastelijatason ilmakuvauslaitteistojen hyödyntäminen biotaloussektorin kestävän kehityksen päätöksenteossa. Erityisesti peltoviljelyssä ilmakuvauksilla saadaan lisätietoa pellon kasvukyvystä, eri alueiden satopotentiaalieroista sekä tuotantopanosten vaikuttavuudesta. Tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa lannoitusta, peruskunnostuksia ja kasvinsuojelua tarpeen mukaiseksi, mikä hyödyttää ympäristöä ja parantaa viljelyn kannattavuutta. Suoritamme seitsemällä paikkakunnalla teoriakoulutuksia ja kenttäkoulutuksia, sekä annamme toimintaa aloittaville henkilöille yksilöityä neuvontaa. Hankkeen aikana seurataan osallistuneiden henkilöiden käyttökokemuksia ja mietteitä uudesta teknologiasta ja sen mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

79023

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

datateknik
jordbruk
nya tjänster
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt