Hanke
Allmännyttiga investeringar - 86525

Kvarnen

Lassa-Långnäs Föreningen Kyrkoby rf

27.11.2018 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Byaföreningen Lassa-långnäs i Eckerö har fått en äldre kvarn i gåva. Kvarnen står idag i Böle i dåligt skick och skall restaureras och flyttas till Lassas i Kyrkoby. Kvarnen blir ett fint komplement till den befintliga gårdstunen som ligger intill huvudvägen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

86525

Aloituspäivämäärä

27.11.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt