Hanke
Utvecklingsprojekt - 35870

KYKY – Kyrönmaan yhteisöt ja kylät yhyres

YHYRES-kehittämisyhdistys ry

01.11.2016 - 15.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun kylät elävät jatkuvassa muutoksessa. Toisista kylistä väki vähenee ja vanhenee, toiset uudet asuinalueet kasvavat voimakkaasti muuttoliikkeen seurauksena. Palveluiden tarve on erilainen, mutta silti molemmissa tapauksissa olemassa. Kyläyhteisöön juurtuminen ei ole itsestäänselvyys ja vanhat perinteet uhkaavat kadota. Kylien aktiivinen toimijajoukko vanhenee ja maailman muutokset aiheuttavat muutospaineita myös kylätoimintaan perusteista lähtien. Nuorempien sukupolvien saaminen mukaan kylätoimintaan on haastavaa, ja yhteisöllisyyden ylläpito pienyhteisöissä on maailman kiireiden keskellä vaikeaa. Hankkeessa ymmärretään kylätoiminnan monimuotoisuus ja tulevaisuuden haasteet, mutta keskitytään sellaisiin toteutusmalleihin ja toiminnan painopisteisiin, jotka ovat tiiviissä hankkeessa realistisesti mahdollisia toteuttaa. KYKY-hankkeen tavoitteena on kehittää kylistä elinvoimaisia ja vireitä. Erityisesti nuoret ja kylien uudet asukkaat halutaan mukaan kyliensä kehittämiseen. Kylien palveluiden tarjontaan pyritään löytämään uusia malleja. Kylätoiminnan ja kylien eri yhteisöjen toiminta pyritään saamaan yhdensuuntaiseksi ja palvelemaan kylän yhteistä etua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35870

Aloituspäivämäärä

01.11.2016

Loppumispäivämäärä

15.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt