Projekt
Utvecklingsprojekt - 88452

Kylä & Kumppanuus

Pohjois-Pielaveden Kylät ry

11.02.2019 - 30.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kylä & Kumppanuus -hankkeen painopistealueet ovat kyläviestinnän kehittäminen, kyläpalvelujen järjestämismallin laatiminen, yhteistyökumppaniverkoston muodostaminen ja toimenpideohjelmalähtöinen tulevaisuustyö. Hankkeen tavoitteena on hakea kylän ja maaseudun kehittämisponnistusten tueksi kumppanitoimijoita ko. painopistealueilla toteutettavien kokeilujen, toimenpiteiden ja strategiatyön tueksi. Työkaluina hankkeessa käytetään interaktiivista verkkoviestintää, uusien palvelukokeilujen ja olemassa olevien kyläpalvelujen uudelleenmuotoilua (yhteiskehittämistä), osallistavaa työryhmätyöskentelyä ja kumppanuuspöytiä. Hankkeen lopputuloksena Pohjois-Pielaveden kylälle perustetaan palvelukeskus ja tukirakenne, joka mahdollistaa yhdistyspohjaista toimintaa paremmin yhteisöllisyyttä, sekä elinkeinojen kehittämistä ja yrittäjyyttä tukevan toimintaympäristön tarjoamisen kyläseudun toimijoille ja asukkaille. Kylä & Kumppanuus -hanke toteutetaan aikavälillä 11.2.2019 - 31.12.2020 ja se liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Rahoitusta hankkeelle haetaan EU:n maaseuturahastosta paikallisen toimintaryhmän, Ylä-Savon Veturi ry:n, kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

88452

Startdatum

11.02.2019

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner