Projekt
Utvecklingsprojekt - 32127

Kylä kuuluu ja näkyy

Karhuseutu ry

31.01.2016 - 06.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tarjota keinoja ja resursseja kylien tiedottamiseen, markkinointiin ja tapahtumajärjestämiseen. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on, että kylien sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen vahvistuu ja erilaisten koulutusten ja opastuksen avulla saadaan kylätoiminnassa yhä useampi osaaja käyttämään sähköisiä järjestelmiä ja siten parannetaan asukkaiden valmiuksia toimia tietoyhteiskunnassa. Kylien tonttien ja palveluiden markkinointi ymmärretään tärkeäksi osaksi alueen elinvoimaisuutta, ja hankkeen tavoitteena on lisätä panostusta kyläalueiden ja tapahtumien markkinointiin. Tapahtumat toimivat usein kylien käyntikorttina ulkopuolisille, ja onnistuneen tapahtuman takana on aina paljon talkoita ja suunnittelua. Hankkeen yhtenä tavoitteena on oman alueen palveluiden parempi markkinointi ja esilletuominen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

32127

Startdatum

31.01.2016

Slutdatum

06.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner