Hanke
Utvecklingsprojekt - 32127

Kylä kuuluu ja näkyy

Karhuseutu ry

31.01.2016 - 06.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tarjota keinoja ja resursseja kylien tiedottamiseen, markkinointiin ja tapahtumajärjestämiseen. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on, että kylien sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen vahvistuu ja erilaisten koulutusten ja opastuksen avulla saadaan kylätoiminnassa yhä useampi osaaja käyttämään sähköisiä järjestelmiä ja siten parannetaan asukkaiden valmiuksia toimia tietoyhteiskunnassa. Kylien tonttien ja palveluiden markkinointi ymmärretään tärkeäksi osaksi alueen elinvoimaisuutta, ja hankkeen tavoitteena on lisätä panostusta kyläalueiden ja tapahtumien markkinointiin. Tapahtumat toimivat usein kylien käyntikorttina ulkopuolisille, ja onnistuneen tapahtuman takana on aina paljon talkoita ja suunnittelua. Hankkeen yhtenä tavoitteena on oman alueen palveluiden parempi markkinointi ja esilletuominen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

32127

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

06.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt