Projekt
Utvecklingsprojekt - 18618

Kylä lähtee!

Lapin Liikunta ry

01.05.2016 - 16.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Peräpohjolan Leader ry:n alueella on 136 kylää, joiden vireänä pitäminen vaatii eri tahojen yhteistyötä. Kylä lähtee! -hankkeessa haetaan uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on saavuttaa eri ikäryhmiä niin, että nuoret ja ikääntyvät ovat toiminnan painopisteenä. Kuntien taloustilanne on vaikea, joten tällä hankkeella pyritään varmistamaan kylien elinvoimaisuutta ja palvelutason säilymistä. Kylien palvelutasossa onkin alueellisia eroja, erityisesti lapsiperheet kokevat, että heille ei ole riittävästi palveluja saatavilla. Lisäksi olemme saaneet kylistä viestiä siitä, ettei nuorille ole tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa. Myös työikäiset ja ikääntyvät kaipaavat harrastus- ja viriketoimintaa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja innostaa alueen kylien ja kuntakeskusten ihmisiä liikkumaan oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kohderyhminä ovat kylissä vähentyvä 13-18-vuotiaiden nuorten ryhmä sekä vastaavasti lisääntyvä yli 65-vuotiaiden ryhmä. Hankkeen puitteissa tullaan järjestämään vertaisohjaajakoulutusta sekä eri ikäryhmiä aktivoivia liikunnallisia tapahtumia, tempauksia ja kylien välisiä tapahtumia. Hanke huipentuu luontoretkeen, joka toteutetaan Luostolla keväällä 2018. Hanke on 2-vuotinen ja se rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

18618

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

16.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner