Projekt
Utvecklingsprojekt - 27620

Kylä-Tyky

Ihastjärven maa- ja kotitalousseura ry

01.09.2016 - 20.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

NIukkojen resurssien lisäksi maaseudulla hyvinvointia edistävään toimintaan osallistumista voivat rajoittaa mm. välimatkat, sopimattomat aikataulut, soveltumattomat toimintatavat jopa ulkopuolisuuden tunne. Ihastjärven KYLÄ-TYKY Hankkeen tavoitteena on, että: - aktiivisuus sekä kyky parantaa ja käynnistää uutta asukkaiden omaehtoista hyvinvointitoimintaa lisääntyy, - olemassa olevat ja uudet toimintatavat kattavat hyvinvoinnin kaikki osa-alueet (fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi), - käynnistyneen toiminnan myötä asukkaat tiedostavat paremmin hyvinvoinnin kehittämisen tarpeet ja mm. luonnon tarjoamat mahdollisuudet, - osallistumiskynnys alenee toiminnan monipuolistuessa ja /tai paremmin kohdistuessa, toiminnat ovat osallistujiensa tarpeisiin mukautuvia, - aktiivisuuden myötä ihmisten hyvinvointi lisääntyy. KYLÄ-TYKY hankkeen erityiskohderyhmä ovat yrittäjät ja yksintyöskentelevät henkilöt (kotiäidit, etätyöläiset jne.). Yksin ja kotona työskenteleviä Ihastjärvellä asuu n. 60 henkeä. Hyvinvoinnista huolehtiminen on täysin henkilön oman aktiivisuuden varassa. Erityisesti tilanteissa, joissa jaksaminen on koetteilla, yksintyöskentelevän asema on jopa vaarallinen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen vaikeutuu. Tavoitteena on - aktivoida yrittäjiä ja yksintyöskenteleviä työhyvinvointitoimintaan, jossa fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi tulevat huomioiduksi. - Luoda toimintatapa, jonka yrittäjä voi liittää osaksi yrityksen toimintaa ja kustannuksia - yrittäjien ja yksintyöskentelevien ¿TYKY-mallin¿ kehittäminen siten, että sitä voitaisiin toteuttaa muuallakin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

27620

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

20.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner