Projekt
Utvecklingsprojekt - 54794

Kyläenergiaa

Leader Kärki ry

30.09.2017 - 22.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyläenergiaa -hankkeen päämääränä on vahvistaa paikallistaloutta. Toimenpiteet tähtäävät siihen, että paikallistalous -käsitteen alle sisältyvä sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen pääoma lisääntyy alueella. Hankkeen neljä toisiinsa kytkeytyvää osa-aluetta ovat: 1) Alueen asukkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen => Kyläkatselmuksissa ja paikallisporinoissa lisätään kylätoimijoiden ja asukkaiden tietoisuutta energiatehokkaista ja hiiliviisaista ratkaisuista. Energiaratkaisuihin liittyy myös laajakaistainfran käyttöönotto harvaan asutulla maaseutualueella. 2) Paikallistalouden vahvistamisen merkityksen konkretisointi => hankkeen tilaisuuksissa keskustellaan minkälaiset asiat vahvistavat paikallistaloutta ja mistä syntyy vuotokohtia. Paikallistalouden vahvistamisen ohella myös sosiaalisen pääoman merkitystä tuodaan hankkeessa esille. Sosiaalinen pääoma on kestävän yhteiskunnan rakentumisen keskeisimpiä tekijöitä, sillä tiiviit ja yhteistyökykyiset yhteisöt ovat innovatiivisempia ja toimintakykyisempiä muutoksien keskellä. 3) Yhdistysten yhteistyön tiivistäminen => tavoitteena on saada yhdistysten alue- ja kattojärjestöt tunnistamaan kyläkohtaisten monitoimiyhdistysten tarpeet ja erityispiirteet ja sitä kautta käynnistää järjestörakenteen uudistaminen käytännössä. Lisäksi yhdistystoiminnan vaikuttavuutta pyritään saamaan vahvemmin esiin kokoamalla yhdistyksistä kokeiluryhmä, joka laatii toiminnalleen mitattavat sosiaalisen tilinpidon tavoitteet. 4) Kylämiljöiden siistiminen => hankkeessa järjestetään toimialueemme neljässä kunnassa talkoita, joissa esitellään hiiliviisaita ratkaisuja. Tarkoituksena on hankkia biohiiletin, jonka avulla paikallisia kylätoimijoita ja asukkaita koulutetaan hiilensidonnasta ja sen hyödyistä. Biohiilettimen käytössä opastaa MSL, joka esittelee myös muita hiiliviisaita ratkaisuja omalta ”hiiliviisaalta tarjottimeltaan”. hankkeessa järjestetään kyläkatselmuksia, joissa lisätään kyläläisten ympäristötietoutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

54794

Startdatum

30.09.2017

Slutdatum

22.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner