Projekt
Utvecklingsprojekt - 180592

Kyläkanava

Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa käynnistetään netti-TV:n kautta seurattava kaikille avoin "Kyläkanava", jolla esitetään paikallista ohjelmaa. Ohjelmaa saadaan alueella olemassa olevan toiminnan kautta tai tuottamalla sitä erikseen kanavaa varten. Kanavalla esitetään myös jo olemassa olevia erilaisia taltiointeja, joita on saatavilla esimerkiksi kotiseutuseurojen tai kuntien arkistoista. Kanava esittää sekä taltiointeja että liveohjelmaa. Kumppaneita ovat alueen yhdistystoimijat, erityisesti kotiseutuseurat ja kyläyhdistykset sekä alueen kunnat. Kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat. Erityistä huomiota kiinnitetään kylien asukkaisiin sekä niihin ihmisiin (ikäihmiset, omaishoitajat tai liikuntarajoitteiset), jotka jäävät helposti syrjään yhteisön elämästä. Hankkeen tavoitteena on alueen asukkaiden osallisuuden ja paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kiinnostuksen herättäminen diditaitojen omaksumiseen. Tavoitteena on myös aktivoida alueen yhdistystoimijoita sekä kehittää uusi, myös nuoria kiinnostava vapaaehtoistoiminnan muoto. Hankkeessa kehitetään monistettavissa oleva toimintamalli, jossa kansalaisopisto toimii rajapintana tai "saranana" yhdistäen jo olemassa olevia resursseja uudella tavalla alueen asukkaiden hyväksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180592

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner