Hanke
Utvecklingsprojekt - 180592

Kyläkanava

Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry

31.12.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa käynnistetään netti-TV:n kautta seurattava kaikille avoin "Kyläkanava", jolla esitetään paikallista ohjelmaa. Ohjelmaa saadaan alueella olemassa olevan toiminnan kautta tai tuottamalla sitä erikseen kanavaa varten. Kanavalla esitetään myös jo olemassa olevia erilaisia taltiointeja, joita on saatavilla esimerkiksi kotiseutuseurojen tai kuntien arkistoista. Kanava esittää sekä taltiointeja että liveohjelmaa. Kumppaneita ovat alueen yhdistystoimijat, erityisesti kotiseutuseurat ja kyläyhdistykset sekä alueen kunnat. Kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat. Erityistä huomiota kiinnitetään kylien asukkaisiin sekä niihin ihmisiin (ikäihmiset, omaishoitajat tai liikuntarajoitteiset), jotka jäävät helposti syrjään yhteisön elämästä. Hankkeen tavoitteena on alueen asukkaiden osallisuuden ja paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kiinnostuksen herättäminen diditaitojen omaksumiseen. Tavoitteena on myös aktivoida alueen yhdistystoimijoita sekä kehittää uusi, myös nuoria kiinnostava vapaaehtoistoiminnan muoto. Hankkeessa kehitetään monistettavissa oleva toimintamalli, jossa kansalaisopisto toimii rajapintana tai "saranana" yhdistäen jo olemassa olevia resursseja uudella tavalla alueen asukkaiden hyväksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180592

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
digitalisering
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt