Projekt
Utvecklingsprojekt - 177645

Kyläkauppa 2.0

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.11.2021 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kyläkaupoilla on koko Suomen elintarvikehuollon ja asuttavuuden säilymisessä suuri merkitys turvata alueidensa elinvoimaa, huoltovarmuutta ja usein muidenkin tärkeiden lähipalveluiden säilymistä paikkakunnalla. Suuret yhteiskunnalliset muutokset haastavat pohtimaan uusia toimintatoimintaja ja mahdollisuuksia. Valtakunnallisena toteutettavan hankkeen tavoitteena on valmentaa, aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen kyläkaupoissa. Kyläkaupan tulee pyrkiä kehittämään ja päivittämään liiketoimintaansa jatkuvasti ajan hermolla pysyen. Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteillä edistetään kyläkauppojen säilymistä maaseudulla ja varmistetaan lähipalveluiden saatavuus, jo olemassa olevien lisä- ja valinnaisten palveluiden jatkuminen ja mahdollisten uusien palveluiden avaaminen. Ulkoisella viestinnällä vahvistetaan positiivista mielikuvaa kyläkaupoista, kannustetaan lähialueen palveluiden suosimiseen ja sitä kautta työpaikkojen säilymiseen alueella. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kaikki Suomen maaseutualueilla toimivat kyläkaupat ja niiden henkilöstö. Välillisinä hyötyjinä ovat alueen asukkaat, loma-asukkaat ja matkailijat. Kyläkauppojen vaikutusalueella asuu ja liikkuu satoja tuhansia ihmisiä. Hankkeen toteutusaika 1.11.2021 - 31.8.2023. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Päivittäistavarakauppa PTY ry ja M Itsenäiset kauppiaat Oy.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

177645

Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner