Hanke
Utvecklingsprojekt - 177645

Kyläkauppa 2.0

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.10.2021 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kyläkaupoilla on koko Suomen elintarvikehuollon ja asuttavuuden säilymisessä suuri merkitys turvata alueidensa elinvoimaa, huoltovarmuutta ja usein muidenkin tärkeiden lähipalveluiden säilymistä paikkakunnalla. Suuret yhteiskunnalliset muutokset haastavat pohtimaan uusia toimintatoimintaja ja mahdollisuuksia. Valtakunnallisena toteutettavan hankkeen tavoitteena on valmentaa, aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen kyläkaupoissa. Kyläkaupan tulee pyrkiä kehittämään ja päivittämään liiketoimintaansa jatkuvasti ajan hermolla pysyen. Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteillä edistetään kyläkauppojen säilymistä maaseudulla ja varmistetaan lähipalveluiden saatavuus, jo olemassa olevien lisä- ja valinnaisten palveluiden jatkuminen ja mahdollisten uusien palveluiden avaaminen. Ulkoisella viestinnällä vahvistetaan positiivista mielikuvaa kyläkaupoista, kannustetaan lähialueen palveluiden suosimiseen ja sitä kautta työpaikkojen säilymiseen alueella. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kaikki Suomen maaseutualueilla toimivat kyläkaupat ja niiden henkilöstö. Välillisinä hyötyjinä ovat alueen asukkaat, loma-asukkaat ja matkailijat. Kyläkauppojen vaikutusalueella asuu ja liikkuu satoja tuhansia ihmisiä. Hankkeen toteutusaika 1.11.2021 - 31.8.2023. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Päivittäistavarakauppa PTY ry ja M Itsenäiset kauppiaat Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

177645

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

1

Asiasanat

Fritidsboende
Ny affärsverksamhet
digitalisering
nya tjänster
nätverk
pilot

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt