Projekt
Utvecklingsprojekt - 264382

KyläLähtee liikkeelle

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

KyläLähtee liikkeelle -hankkeen tavoitteena on edistää perheiden hyvinvointia ja liikkumista Päijänne-Leaderin alueella. Hyvinvointia ja liikkumista edistetään parantamalla perheiden liikuntatietoisuutta mm. innovoimalla uusia toimintatapoja, jotka voidaan tuoda perheiden arkeen. Hyvinvointia ja liikkumista lisätään myös erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kautta, joita järjestetään kylillä. Keskeisenä tavoitteena on lisätä perheiden osallisuutta oman arjen, alueen/kylän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä tarjota yhdistyksille tukea perheiden tarpeista lähtevän liikunnallisen toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa kartoitetaan ensin tarpeita ja tarpeiden pohjalta toteutetaan työpajoja, järjestetään tapahtumia, viestitään sosiaalisen median kautta toiminnoista ja tapahtumista sekä juurrutetaan toimintaa kylässä asuvien perheiden hyväksi. Lopputulemana saada aikaa lissä liikettä ja fyysisesti aktiivisempi arki ja sitä kautta parempi elämänlaatu. Yhdistyksiin ja kylille syntyy myös uusia toimintatapoja ja- malleja, joiden kautta toiminta saadaan jatkumaan ja pysymään virkeänä. #KyläLähteeLiikkeelle -hankkeen kautta perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointin kylillä paranee, liikunnallinen toiminta ja yhteisöllisyys lisääntyy ja kyliin saadaan aktiivisempia, tuotteliaampia ja onnellisempia perheitä. Hanke kestää kaksi vuotta. Ensimmäisenä hankevuonna tavoitetaan 4-5 kylää/aluetta. Toisena hankevuonna toiminnot jalkautetaan muihin Päijänne-Liederin alueen kuntiin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

264382

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner