Projekt
Utvecklingsprojekt - 58595

Kylältä kylille, Kylähullun tapaan

Keski-Suomen Kylät ry

02.01.2018 - 26.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomen Kylät ry:n Kylältä kylille, kylähullun tapaan -hankkeen tavoitteena on herättää kylät ja saada virtaa niihin toimijoihin, joilta toiminta on hiipumassa. Hanke peräänkuuluttaa osallistumista ja korostaa yhteisöllisyyden merkitystä sekä viestittää kylätoimijoille esimerkkien ja kylähulluuden kautta ratkaisumalleja, jotka rohkaisevat kyliä omaehtoiseen toimintaan. Valtakunnan virallinen XIV kylähullu Matti Hämäläinen Äänekosken Koiviston kylältä tuo asiaan uudenlaisen ja luovan lähestymistavan ja asiasisällön. Hanke innostaa luovalla tavalla kylähullun kiertueella kyliä toimimaan ja näkemään oman ympäristönsä ja toimintansa arvon toisilta kyliltä saatujen esimerkkien avulla. Hanketta toteutetaan koko Keski-Suomen maakunnan alueella 2.1.2018 - 31.10 2019. Kohderyhmänä sekä yhteistyökumppaneina ovat kylät ja niiden toimijat, kunnat, maaseutukaupungit, asukasyhdistykset sekä muut maakunnalliset yhdistykset sekä yhteistyökumppaneiden hallinnoimat hankkeet. Hanke toteuttaa Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman "Sykettä Suomen sydämestä" 2014-2020 toimia ja Keski-Suomi 2040 strategiaa, samoin kuin Suomen Kylätoiminta ryn Voimistuvat kylät - vahvistuvat lähiyhteisöt - paikallisen kehittämisen valtakunnallista ohjelmaa, että Keski-Suomen paikallistoiminnan kehittämisen ohjelmaa 2014 - 2020. Hanke pohjustaa myös Leader-ryhmien; JyväsRiihen, Viisarin ja Vesurin strategioiden mukaisia tavoitteita ja läpileikkaavia teemoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58595

Startdatum

02.01.2018

Slutdatum

26.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner