Hanke
Utvecklingsprojekt - 58595

Kylältä kylille, Kylähullun tapaan

Keski-Suomen Kylät ry

01.01.2018 - 26.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Keski-Suomen Kylät ry:n Kylältä kylille, kylähullun tapaan -hankkeen tavoitteena on herättää kylät ja saada virtaa niihin toimijoihin, joilta toiminta on hiipumassa. Hanke peräänkuuluttaa osallistumista ja korostaa yhteisöllisyyden merkitystä sekä viestittää kylätoimijoille esimerkkien ja kylähulluuden kautta ratkaisumalleja, jotka rohkaisevat kyliä omaehtoiseen toimintaan. Valtakunnan virallinen XIV kylähullu Matti Hämäläinen Äänekosken Koiviston kylältä tuo asiaan uudenlaisen ja luovan lähestymistavan ja asiasisällön. Hanke innostaa luovalla tavalla kylähullun kiertueella kyliä toimimaan ja näkemään oman ympäristönsä ja toimintansa arvon toisilta kyliltä saatujen esimerkkien avulla. Hanketta toteutetaan koko Keski-Suomen maakunnan alueella 2.1.2018 - 31.10 2019. Kohderyhmänä sekä yhteistyökumppaneina ovat kylät ja niiden toimijat, kunnat, maaseutukaupungit, asukasyhdistykset sekä muut maakunnalliset yhdistykset sekä yhteistyökumppaneiden hallinnoimat hankkeet. Hanke toteuttaa Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman "Sykettä Suomen sydämestä" 2014-2020 toimia ja Keski-Suomi 2040 strategiaa, samoin kuin Suomen Kylätoiminta ryn Voimistuvat kylät - vahvistuvat lähiyhteisöt - paikallisen kehittämisen valtakunnallista ohjelmaa, että Keski-Suomen paikallistoiminnan kehittämisen ohjelmaa 2014 - 2020. Hanke pohjustaa myös Leader-ryhmien; JyväsRiihen, Viisarin ja Vesurin strategioiden mukaisia tavoitteita ja läpileikkaavia teemoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58595

Aloituspäivämäärä

01.01.2018

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt