Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 48192

Kylämaiseman ja Tulehmon tontin kehittäminen

Rasimäen kyläyhdistys ry

08.05.2017 - 09.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää kylän maisemaa sekä kokoontumispaikka Tulehmon ympäristöä. Tavoitteena on saada kaikki kyläläiset mukaan yhteiseen tekemiseen. Kehittämällä kylämaisemaa luodaan kylästä entistä houkuttelevampi asuinpaikka sekä kiinnostava kohde myös turisteille. Hankkeessa kiinnitetään huomiota pieniin, mutta kylämaisemaa ja kylän toimintaa oleellisesti elävöittäviin toimiin. Hankkeen aikana rakennetaan kylälle postilaatikkotelineet, kaksi maitolaituria, infotelineet sekä kunnostetaan Tulehmon pihapiiriä. Asioita tehdään yhdessä, osallistetaan kyläläiset mukaan kehittämiseen. Hanketta toteutetaan vuosina 2017-2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

48192

Startdatum

08.05.2017

Slutdatum

09.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner