Projekt
Utvecklingsprojekt - 159840

Kylämedia hanke

Järvi-Suomen kylät ry

01.02.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kylämedia –hankkeessa koulutetaan Etelä-Savon haja-asutusalueen toimijoita digitaalisen tiedottamiseen, markkinointiin sekä etäkokoustekniikoiden käyttöönottoon. Koulutus toteutetaan ostopalveluna, joka kilpailu-tetaan kolmen eri oppilaitoksen kesken. Kylillä asuvia nuoria, opiskelijoita ja vapaa-ajan asukkaita aktivoidaan mukaan koulutukseen. Koulutuksen toteuttava oppilaitos pilotoi hankkeen kohderyhmän osaamista vahvista-vaa yhdistysten mediakoulutuspakettia. Koulutuksen avulla luodaan maakuntaan toimijoiden verkosto, jotka edistävät myös laajakaistayhteyksien käyttöönottoa. Kylämedia hankkeen aikana tiedotetaan nopeiden verkkoyhteyksien eduista ja näin edistetään laajakaista-hankkeita maakunnassa. Nopeammat verkkoyhteydet mahdollistavat tehokkaammat etäkokoontumiset, mo-nipuolisen median käytön ja tuottamisen verkkoon sekä vakaammat internetyhteydet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

159840

Startdatum

01.02.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner