Hanke
Utvecklingsprojekt - 112640

Kylässä kelpaa elää – viiden tähden kylät

Pohjoisen Korpilahden Yhteistyöyhdistys ry

31.08.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kestävät paikallisyhteisöt ja luontoa kunnioittava elämäntapa ovat kestävän kehityksen yhteiskuntasopimuksen päätavoitteita, joita kylien kehittämistyössä tavoitellaan. Kulttuurilla on merkittävä rooli vahvan kyläidentiteetin rakentamisessa. Kulttuurilla ymmärretään kylämaisemaa, kulttuuriperintöä ja yhteisöllisyyttä. Maaseutu 2014 ¿barometrin mukaan maaseutu nähdään keskeisenä hyvinvointitekijänä. Myös kaupungissa asuvien ihmisten mielissä maaseutumaisuus mielikuvana tai tunteena ei katoa. Kylässä kelpaa elää ¿hanke tavoittelee kyläyhteisöjen vahvistamista ja houkuttelevuutta tuottamalla kylille kulttuurista osaamista kyläläisten sekä kulttuuri- ja taideyhteisöjen yhteistyönä ja tarjoamalla yhteisöllisiä kokemuksia kaupungin ja kylien asukkaille. Kylien asukkaat tuottavat maaseutu- ja kyläkulttuuria myös digitaalisina tallenteina, jolloin kontaktipinta kylämaisemaan ja kulttuuriperintöön laajenee ¿virtuaalisena kylänä¿ kenen tahansa saavutettavaksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112640

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt