Projekt
Utvecklingsprojekt - 35692

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin

Keski-Suomen Kylät ry

02.01.2017 - 30.06.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomen Kylät ry:n hankkeen tavoitteena on lisätä kylien valmiutta omaehtoiseen kehittämiseen sähköistä kyläsuunnitelmaa työkaluna käyttäen. Kyläsuunnitelmasta tulee luonteva osa kuntasuunnittelua, kun kylät, kunta ja muut toimijat yhdessä prosessinomai-sesti suunnittelevat sähköisen suunnitelmasovelluksen. Osatoteuttajan toimiva JyväsRiihi ry:n kautta prosessiin liittyvät kylien tarpeesta nousevat opintoretket, jotka innostavat kyliä toimimaan hakemalla toisenlaisia tapoja sekä näkemään oman toimintansa arvon. Hanketta toteutetaan koko Keski-Suomen maakunnan alueella 1.1.2016 - 31.12.2019. Hankkeen talousarvio on kokonaisuudessaan 386 108 €. Kohderyhmänä sekä yhteistyökumppaneina ovat alueen paikalliset kylät ja niiden toimijat, kunnat, maaseutukaupungit, yritykset, maakunnalliset yhdistykset sekä niiden hallinnoimat hankkeet. Hanke toteuttaa Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman "Sykettä Suomen sydämestä" 2014-2020 toimia ja Keski-Suomi 2040 strategiaa, samoin kuin Suomen Kylätoiminta ryn (joka on sekä maakunnallisten kyläyhdistysten että Leader-ryhmien kattojärjestö) Voimistuvat kylät - vahvistuvat lähiyhteisöt - paikallisen kehittämisen valtakunnallista ohjelmaa että Keski-Suomen paikallistoiminnan kehittämisen ohjelmaa 2014-2020. Hanke edistää myös JyväsRiihen Yritteliäät kylät 2020 -strategian mukaisia tavoitteita ja läpileikkaavia teemoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35692

Startdatum

02.01.2017

Slutdatum

30.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner