Hanke
Utvecklingsprojekt - 87841

Kylät esiin

YHYRES-kehittämisyhdistys ry

31.12.2018 - 12.04.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kylät esiin -hankkeen tavoitteena on vahvistamalla ja tuomalla esiin kylien ja maaseutuelämän positiivisia puolia tukea maaseudun elinvoimaa ja kotiseutuylpeyttä nykyajan median tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen ja ottaen nuoret laajemmin mukaan toimintaan. Maaseudun yhteisöjen ryhmädynamiikkaa vahvistetaan hyvien käytäntöjen vaihtamisella ja verkostoitumisella. Hankkeen tavoitteena on myös yhteisöjen kokoontumistilojen käytön tehostaminen ja laajentaminen uusiin käyttäjäkuntiin. Tehokkaalla alueen sisäisellä ja sen ulkopuolelle suuntautuvalla viestinnällä tuodaan esiin Kyrönmaan maaseutumaisen asuinympäristön etuja ja parhaita puolia. Näin lisääntyy kylien näkyvyys sisäisesti ja ulkoisesti sekä luodaan mahdollisille paluu- tai uudismuuttajille myönteistä kuvaa alueesta. Samalla tulevat esiin ne vaikutukset, joita maaseudun hankkeellisella kehittämisellä on saatu aikaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

87841

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

12.04.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt