Hanke
Utvecklingsprojekt - 42433

Kylät Go

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

22.02.2017 - 29.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kylät Go- teemahanke on kylien toiminnan kehittämiseen tähtäävä kehittämishanke. Hankkeessa mm. pilotoidaan maaseutualueiden koululaisten loma-aikojen kerho-ja leiritoimintaa Nilsiän 4h:n, Palonurmen nuorisoseuran, Pihkainmäen kyläyhdistyksen ja Vehmasmäen nuorisoseuran toimesta; kehitetään uusia kylätapahtumia Etelä-Siilinjärven asukasyhdistyksen ja KOY Vehmersalmen toimesta; aktivoidaan nuoria sekä kylätoimintaan että työnhakuun ja työllistetään nuoria Vehmersalmen nuorisoseuran ja Muuruveden kyläyhdistyksen toimesta; Kangaslahden kyläyhdistyksen toimesta ja Suomi100-vuoden kunniaksi nostetaan esille ja kehitetään sotahistoriallinen nähtävyys Rautavaaran lentokentällä sekä suunnitellaan ja toteutetaan veteraaniperinnön näyttely Kaaville Kaavin Sotaveteeraanit ry:n toimesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42433

Aloituspäivämäärä

22.02.2017

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt