Hanke
- 26704

Kylät harrastamaan!

Leader Tunturi-Lappi ry

17.04.2016 - 11.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Alueella on paljon aktiivisia kyliä, joissa asuu kaikenikäisiä ihmisiä, myös paljon nuoria perheitä, jotka kaipaavat tukea harrastustoiminnan laajentamiseen ja pieniin investointeihin sekä viihtyisyyden lisäämiseen. Pienet toimijat, kylät ja yhdistykset, ovat usein resurssipulan ja hankeosaamisen puutteen vuoksi jääneet hankerahoituksen ulkopuolelle kehittämistoimissaan. Tarvittavat investoinnit ovat myös hyvin usein verraten pieniä eikä Leader-rahoitus näin ole sellaisenaan taipunut toimenpiteisiin. KKTM ry on ottanut kyliltä tulleista viesteistä kopin ja hakee teemahanketta, joka vastaa kylien harrastustoiminnan lisäämiseen sekä viihtyisyyden parantamiseen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti nuoriin ja liittyvät alueen kyläläisten tai yhteisön aktivointiin, yhteiseen tekemiseen. Kylät ja yhteisöt, yhdistykset ja muut julkishallinnon toimijat, pois lukien kunnat, voivat hakea KKTM ry:ltä teemahankkeen mukaisiin investointeihin ja toimenpiteisiin tukea. Teemahankkeesta voi hakea 500 - 10 000 euron kustannusarvion suuruisia toimenpiteitä. Yli 10 000 euron hankkeelle voi hakea omaa normaalia leader-hanketta. Jos tuen hakijana on liikuntaseura tai vastaava harrastusseura, tulee välineiden olla myös muiden kuin vain seuran jäsenten käytettävissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

26704

Aloituspäivämäärä

17.04.2016

Loppumispäivämäärä

11.05.2020

Onko Leader

kyllä

Alatoimenpide

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kordineringsdel 7 åtgärden

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt