Projekt
Investering - 26704

Kylät harrastamaan!

Leader Tunturi-Lappi ry

18.04.2016 - 11.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Alueella on paljon aktiivisia kyliä, joissa asuu kaikenikäisiä ihmisiä, myös paljon nuoria perheitä, jotka kaipaavat tukea harrastustoiminnan laajentamiseen ja pieniin investointeihin sekä viihtyisyyden lisäämiseen. Pienet toimijat, kylät ja yhdistykset, ovat usein resurssipulan ja hankeosaamisen puutteen vuoksi jääneet hankerahoituksen ulkopuolelle kehittämistoimissaan. Tarvittavat investoinnit ovat myös hyvin usein verraten pieniä eikä Leader-rahoitus näin ole sellaisenaan taipunut toimenpiteisiin. KKTM ry on ottanut kyliltä tulleista viesteistä kopin ja hakee teemahanketta, joka vastaa kylien harrastustoiminnan lisäämiseen sekä viihtyisyyden parantamiseen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti nuoriin ja liittyvät alueen kyläläisten tai yhteisön aktivointiin, yhteiseen tekemiseen. Kylät ja yhteisöt, yhdistykset ja muut julkishallinnon toimijat, pois lukien kunnat, voivat hakea KKTM ry:ltä teemahankkeen mukaisiin investointeihin ja toimenpiteisiin tukea. Teemahankkeesta voi hakea 500 - 10 000 euron kustannusarvion suuruisia toimenpiteitä. Yli 10 000 euron hankkeelle voi hakea omaa normaalia leader-hanketta. Jos tuen hakijana on liikuntaseura tai vastaava harrastusseura, tulee välineiden olla myös muiden kuin vain seuran jäsenten käytettävissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

26704

Startdatum

18.04.2016

Slutdatum

11.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner