Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 77471

Kylät kartalle II

Juupajoen kunta

01.07.2018 - 14.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Juupajoella toteutettiin vuosina 2016-2018 Kylät kartalle -kehittämishanke, jonka tavoitteena oli lisätä ja syventää tietämystä Juupajoen eri kylien paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista paikoista, laatia osalle kohteista kunnostussuunnitelmat sekä koota olemassa olevaa tietoa yhteen kaikkien käytettäväksi. Kehittämishankkeen tavoitteena oli myös synnyttää kylien viihtyisyyttä ja tunnettavuutta kohentava investointihanke/-hankkeita. Nyt haettava Kylät kartalle II -hanke on kehittämis- ja investointihanke, jolla toteutetaan aiemmassa kehittämishankkeessa tehtyjä suunnitelmia. Hankkeessa mm. toteutetaan Juupajoen Rotkon poluston rakenteiden kunnostamistöitä, Rotkon ja Koskenjalan Kenkämuseon parkkipaikan kunnostamista, info-taulujen toteutus Juupajoen eri kyliin sekä Korkeakosken kylän maisemasuunnitelmaan pohjautuvia kyläilmeen kohentamistoimenpiteitä. Hanke kohentaa kulttuurihistoriallisen kenkämuseon aluetta ja luo mahdollisuuksia Juupajoen Rotkon luonnonsuojelualueen hyödyntämiseen ja markkinointiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

77471

Aloituspäivämäärä

01.07.2018

Loppumispäivämäärä

14.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt