Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 77471

Kylät kartalle II

Juupajoen kunta

02.07.2018 - 14.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Juupajoella toteutettiin vuosina 2016-2018 Kylät kartalle -kehittämishanke, jonka tavoitteena oli lisätä ja syventää tietämystä Juupajoen eri kylien paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista paikoista, laatia osalle kohteista kunnostussuunnitelmat sekä koota olemassa olevaa tietoa yhteen kaikkien käytettäväksi. Kehittämishankkeen tavoitteena oli myös synnyttää kylien viihtyisyyttä ja tunnettavuutta kohentava investointihanke/-hankkeita. Nyt haettava Kylät kartalle II -hanke on kehittämis- ja investointihanke, jolla toteutetaan aiemmassa kehittämishankkeessa tehtyjä suunnitelmia. Hankkeessa mm. toteutetaan Juupajoen Rotkon poluston rakenteiden kunnostamistöitä, Rotkon ja Koskenjalan Kenkämuseon parkkipaikan kunnostamista, info-taulujen toteutus Juupajoen eri kyliin sekä Korkeakosken kylän maisemasuunnitelmaan pohjautuvia kyläilmeen kohentamistoimenpiteitä. Hanke kohentaa kulttuurihistoriallisen kenkämuseon aluetta ja luo mahdollisuuksia Juupajoen Rotkon luonnonsuojelualueen hyödyntämiseen ja markkinointiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

77471

Startdatum

02.07.2018

Slutdatum

14.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner