Projekt
Utvecklingsprojekt - 92373

Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana – elinvoimaa kylille, hyvinvointia asukkaille

Pohjoisen Korpilahden Yhteistyöyhdistys ry

01.05.2019 - 31.12.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutukylien säilyttäminen elinvoimaisina asumisen, vapaa-ajan ja yrittämisen paikkoina on keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Kestävän kehityksen perustaa kylillä voidaan rakentaa kulttuuria hyödyntämällä. Kulttuuri lisää paikallista hyvinvointia monella tavalla. Kulttuuri voi tarkoittaa kulttuuriperintöä, kylämaisemaa ja yhteisöllistä toimintaa. Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana -hankkeen tavoitteena on luoda Korpilahden pohjoisten kylien yhteinen kulttuuribrändi, jota kohti mennään vuoden mittaisella kehittämistyöllä. Jokainen kylä tekee oman kulttuurisuunnitelmansa ja vuotuisen kulttuurikalenterinsa, lähtökohtana jo olemassa oleva kulttuuritarjonta. Kylille tarjotaan ohjausta kulttuuritapahtumien tuottamiseen. Hankkeessa tähdätään myös kyläkulttuurin muutaman keskeisen teeman digitalisaatioon ammattilaisten ohjauksessa ja kyläläisten toimesta. Kylille valmennetaan digiarkkitehteja huolehtimaan kulttuuriperinnön ja uusien kyläkulttuurin muotojen tallentumisesta ja avaamisesta kylien ulkopuolelle, helposti saavutettavaksi. Näin tavoitellaan Maaseudun kulttuuriohjelman sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripoliitisen strategian uusia visioita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

92373

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

31.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner