Hanke
Utvecklingsprojekt - 92373

Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana – elinvoimaa kylille, hyvinvointia asukkaille

Pohjoisen Korpilahden Yhteistyöyhdistys ry

30.04.2019 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maaseutukylien säilyttäminen elinvoimaisina asumisen, vapaa-ajan ja yrittämisen paikkoina on keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Kestävän kehityksen perustaa kylillä voidaan rakentaa kulttuuria hyödyntämällä. Kulttuuri lisää paikallista hyvinvointia monella tavalla. Kulttuuri voi tarkoittaa kulttuuriperintöä, kylämaisemaa ja yhteisöllistä toimintaa. Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana -hankkeen tavoitteena on luoda Korpilahden pohjoisten kylien yhteinen kulttuuribrändi, jota kohti mennään vuoden mittaisella kehittämistyöllä. Jokainen kylä tekee oman kulttuurisuunnitelmansa ja vuotuisen kulttuurikalenterinsa, lähtökohtana jo olemassa oleva kulttuuritarjonta. Kylille tarjotaan ohjausta kulttuuritapahtumien tuottamiseen. Hankkeessa tähdätään myös kyläkulttuurin muutaman keskeisen teeman digitalisaatioon ammattilaisten ohjauksessa ja kyläläisten toimesta. Kylille valmennetaan digiarkkitehteja huolehtimaan kulttuuriperinnön ja uusien kyläkulttuurin muotojen tallentumisesta ja avaamisesta kylien ulkopuolelle, helposti saavutettavaksi. Näin tavoitellaan Maaseudun kulttuuriohjelman sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripoliitisen strategian uusia visioita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92373

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt