Hanke
Utvecklingsprojekt - 194303

Kylätalo 2.0

Suomen Nuorisoseurat ry

30.04.2022 - 31.10.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kylätalo 2.0 -hanke pyrkii tasavertaistamaan maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia elämässä tarjoamalla nuorille kyläläisille vaihtoehtoisia, sosiaalisia harrastuksia ohjatussa ympäristössä sekä järjestämällä digityöpajoja kaikenikäisille kyläläisille ATK- ja Internet taitojen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda kyliin tietoteknistä osaamista sekä valjastaa kylä- ja seurantalot sosiaalisen harrastustoiminnan käyttöön, jossa hankkeen aikana luodut ryhmät itse ylläpitävät toimintaa. Hankkeen järjestämät erilaiset pöytäroolipeli, keräilykorttipeli ja lautapeliryhmät kokoontuvat säännöllisesti vetäjän ohjaamana kylätalolle tai etäältä virtuaalisella alustalla. Digityöpajat järjestetään sovitusti, jossa vetäjä opastaa ryhmiä ja yksilöitä erilaisten ATK- ja Internet-palveluiden käytössä. Toiminta-alueiden digivalmiuksia tuetaan myös selvittämällä mahdollisuuksia hankkia tai päivittää talon omat ATK-laitteet hankkeen ulkopuolelta, jotka toimivat niin verkkoasioinnin alustana kuin nuorten kerhojen tukena. Kaiken kaikkiaan Kylätalo 2.0:n tarkoitus on toimia yleishyödyllisenä hankkeena, joka tarjoaa suurelle osalle kyläyhteisöjen asukkaista elämässä hyödyllisiä taitoja, jotka voivat iästä riippuen olla erilaisia - nuorille syrjäytymisen ehkäisemistä sekä sosiaalisia työkaluja ja ikääntyneemmille taas digitaitoja arjessa pärjäämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

194303

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

31.10.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

digitalisering
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt