Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 68224

Kylätalo osaksi Monipalvelukeskusta

Luoma-ahon kylätoimikunta kyläyhdistys ry

31.03.2018 - 06.04.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan kylän keskelle laajasti kylää ja sen lähialueita palveleva kylätalo liikuntatiloineen ja saada ratkaisu Luoma-ahon kylässä ilmenneeseen kokoontumis- ja liikuntatilatarpeeseen. Kylätalon rakentamisella lisätään maaseudun ja alueen vetovoimaisuutta, elinvoimaa ja elämänlaatua elinkaari- ja elämänkaariajattelun mukaisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

68224

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

06.04.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt