Projekt
Investeringsprojekt - 287219

Kylätalo Seuralan turvallisuus- ja laitehanke

Sorsakosken kyläyhdistys ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sorsakosken kyläyhdistys ry on on hankkeen toteuttaja. Hankkeessa rakennetaan kylätalo Seuralan pihalle portaat, uusitaan Seuralan sähkö- ym. laitteita sekä parannetaan turvallisuutta ja käytettävyyttä. Yhdistys pyrkii pitämään Seuralan yhteisenä kylätalona kunnossa ja käyttökelpoisena kaikkiin tarpeellisiin toimintoihin, joihin sisältyy myös kyläturvallisuus. Laitteiden uusiminen edistää energiatehokkuutta sekä yhdistyksen mahdollisuuksia varainhankinnan tuottaviin toimiin. Talo säilyy kylää elävöittävänä, toiminnallisuutta lisäävänä paikkana sekä kulttuurisesti muistuttamassa yhteisön tavoitteista. Yhdistys voi tehokkaasti toimia varainhankinnan monipuolisissa toimissa. Ympäristö- ja ilmastoystävällisyys tulee sivutuloksena mukaan tulevaisuuden toteutumana. Seuralan kunnossapito on arvokkaan ympäristömme hoitamista ja samalla kyläläisten kiinnittämistä perinteisiin. Kohderyhmä ja hyödynsaajina ovat lopullisesti Sorsakosken kylän asukkaat ja yhteisöt, jotka käyttävät Seuralaa, esim. päiväkoti, kansalaisopisto ja seurakunta; ulkopuoliset vuokraajat, kyläyhdistyksen ja muiden yhdistysten aktiiviset jäsenet tai asiakkaat, jotka käyttävät Seuralaa toiminnassaan. Laitteiden uusimisen kohderyhmänä voidaan ajatella olevan yleisön eri tilaisuuksissa ja yhdistyksen talkoolaiset, jotka osallistuvat varainhankintatyöhön. Toteutusaika on vuosi 2024. Toteutusalue on kylätalo Seuralan tontti.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

287219

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investering som genomförs som småskaliga projekt

Typ av åtgärd

Småskaliga projekt

Åtgärdens specifierare

Investering som genomförs som småskaliga projekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner