Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 203969

Kylätalo Suvantolan perusparannus

Paakkolan kyläyhdistys ry

31.08.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Paakkolan kyläyhdistyksen ylläpitämää kylätalo Suvantolaa kunnostetaan aiemmin toteutettujen kunnostustoimenpiteiden ja tehtyjen jatkosuunnitelmien pohjalta. Tämän hankkeen toimenpiteillä pidennetään kylätalon elinkaarta, parannetaan tilojen käytettävyyttä ja käyttömukavuutta sekä lisätään viihtyisyyttä uudistamalla myös visuaalista ilmettä. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kylätalon loppukäyttäjät eli toiminta-alueen kylien vakinaiset asukkaat ja loma-asukkaat sekä toimivat järjestöt. Käyttäjien turvallisuuteen, tilojen toimivuuteen ja arjen sujuvuuteen kylätalon toiminnoissa kiinnitetään huomiota korjaamalla puutteita ja havaittuja ongelmia. Hankkeen eri työvaiheissa ja tukitoiminnoissa erilaisia tehtäviä tekevien ihmisten osaaminen, ammattitaito ja tiimityö vahvistuvat, luoden yhteisiä toimintamahdollisuuksia. Kylätalon kunnostaminen viihtyisäksi ja turvalliseksi lisännee kyläläisten osallistumisaktiivisuutta ja parantaa etenkin seniori-ikäisten tai liikuntarajoitteisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia. Toimiva ja ajanmukainen kylätalo mahdollistaa nykyistä paremmin erilaisten tapahtumien järjestämisen, sosiaalisen kanssakäymisen ja harrastustoiminnan viriämisen. Kyläyhdistys ja sen toimiva, ajanmukainen kylätalo on omalta osaltaan elävoittämässä kylää ja lisäämässä elinvoimaisuutta. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

203969

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt